Nu ryker korvmojen
i Hässelby Strand

Strandgrillen står på tur för nedmontering.

Hässelby Strands förnyelse