Rätt svar februari

Råcksta Gård

   
Halvt gömd inne i Vattenfalls stora kontorskomplex ligger Råcksta Gård
som stammar från 1720-talet. När Stockholms stad köpte Råcksta egendom 1927 från grosshandlaren
Knut Ljunglöf, ”Snuskungen” kallad, hörde trakten ännu till Spånga kommun.

Råcksta Gård var på 1720-talet  en timrad, rödfärgad herrgård. Från denna tid finns kvar dekorerade
paneltak i några rum som återupptäcktes då Vattenfallstyrelsen köpte gården.

På 1770-talet byggdes den till och moderniserades in- och utvändigt och fick ungefär samma utseende som idag.
Vid restaureringen 1965 valde man att låta varje rum visa fram de stilelement som fanns bevarade från gångna tider.

Vattenfall som byggde sitt kontorshus 1957-63, använder gården för representation.