Rätt svar mars

Hässelby Villastads kyrka

 
   
I mars 1919 samlades några hässelbybor och bildade en syförening. Det blev starten till Hässelby kyrkobyggnadsförening.
Föreningens stadgar slogs fast 1 mars 1924.

Efter flera avslag om att få bygga kyrkan beviljades det äntligen 1931.
Den 12 november 1936 blev det bifall från kyrkofullmäktige att starta bygget.

5 mars 1939 lades grunden, 24 april var det dags för taklagsfest och den 1 oktober invigdes kyrkan.

Målningarna har utförts av Olle Hjortzberg, krucifixet i silver på koraltaret har gjorts av Carl Eldh.
Ingångsportarnas utsmyckning har utförts av Skulptören Ivar Johnsson.

Storklockan väger 476 kg och lillklockan 282 kg.

Uppgifterna ovan har plockats ur boken HÄSSELBY, utarbetad och utgiven av Hässelby Hembygdsförening.